Ime podjetja
SPC Škerjanec, d.o.o.
Skerjanec - prodaja novih vozil
Sedež podjetja
Krumperška 21
1230 Domžale
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 72 44 085
Faks:
+386 1 72 44 084
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: