Ime podjetja
SPC Skerjanec, d.o.o.
Sedež podjetja
Krumperška ulica 21
SI-1230 Domžale
Pravna oblika
D.O.O.
Telefon:
+386 1 72 44 085
Faks:
+386 1 72 44 084
E-naslov:
Številka podjetja
1/34558/00
Sodna pristojnost:
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Številka DVR
1580434
ID za DDV
SI46334505
Povezava banke
NLB d.d.
Številka banke
SI91132550
Številka računa
0230 0009 0248 039
IBAN:
SI56023000090248039